www.prana.no - tlf. 91 32 89 09
I SARPSBORG


Bookmark and Share
Yogaskolen i Sarpsborg
OM MEDIYOGAINSTRUKTØR

Solveig Dahle

Solveig Dahle er utdannet MediYogainstruktør. Hun har mastergrad med fordypning i bevegelsespedagogikk fra idrettshøgskolen i Oslo. Solveig har i mange år hatt hovedfokus på fysisk aktivitet sett i lys av et rekreasjonsperspektiv, og sett på hvorvidt dette motiverer til fysisk aktivitet. Gjennom sitt yrkesliv har hun opparbeidet seg lang erfaring som bevegelses/idrettspedagog både i videregående skole og høgskole. 

 

Tilbake